Várhegy

Sajógalgóc

A várat Sajógalgóc községtől délre, közvetlenül a község felett emelkedő 262 méter tengerszint feletti magasságú Várhegyen találjuk, melyet keskeny hegynyereg köt össze nyugatról a szomszédos Nagy-heggyel. A vár központi platóját közel háromnegyed részben jó megtartású árok veszi körbe.

A déli, legmeredekebb oldalon nem ástak árkot, itt a hegy éles, természetes pereme adta a védelmet. A vár keleti oldalán az egykori árokba három, ágyúállásnak feltételezhető különálló kis földművet építettek. A felső plató kissé szabálytalan kör alakú, átlagos átmérője 23–25 méter. A vár területén habarcs, tégla, vagy kő nyomát a felszínen nem találni, korhatározó lelet sem bukkant elő.

Galgóc (és Vadna) várának történetét Bonfini, a 15. századi történetíró jegyezte fel, ennek nyomán a következő században röviden foglalkozik vele Heltai Gáspár is. A 19–20. századi irodalom e két vár említésekor lényegében őket ismétli. Klein Gáspár a várat őskori eredetűnek határozta meg. Dobosy László a történetének rövid összefoglalása mellett leírja a várat és vázlatos alaprajzát is közli. 1992-ben a Borsod megyei vártopográfia foglalta össze a várra vonatkozó adatokat, amikor felmérését is közzétették.

Galgóc falut először 1346-ban említik, mint a Rátót nembeli Porch fia Nagy Leusták részbirtokát. A nemzetségből származó családok közös birtoklásából később leggyakrabban a kazai Kakas család szerepel 1479-ig. A Kakasok birtokrésze 1485-től adomány útján az egri káptalané lesz, aki 1504-től a Járdánháziak részbirtokát is megvásárolja. A várat okleveles forrás nem említi. Az egyetlen korabeli elbeszélő forrás Bonfinitől származik, aki szerint Galgóc (és Vadna) várát Komorovski és Valgata huszita vezérek építették 1457–1458-ban. 1458-ban Rozgonyi Sebestyén, Mátyás király parancsára ostrommal mindkét várat elfoglalta. A vár létesítésének és fennállásának meghatározása csak egy jövőbeli régészeti kutatástól várható.


Forrás:
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén – Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!