Veszprém megye középkori templomai » Szent Kereszt római katolikus templom, Berhida

SZENT KERESZT TEMPLOM

Berhida

Az írott adatok 1372-tól említik a berhidai Szt. Péter-templomot, alaprajza és román kori részletei alapján azonban a 13-14. század fordulóján épített késő román falusi templomok közé sorolható. A hajó boltozatának első zárókövén levő címer alapján gótikus átépítése Hunt-Pázmány nembeli Demeter személyéhez fűzhető, aki 1387 és 1391 között volt veszprémi püspök. A 16. század második felében vastag kőfallal körülvéve megerősítették ennek a 18. században visszabontott alapjai láthatók a templom körül. A 16. századtól 1759-ig a protestánsok használták. l963-64-ben tárta fel és állította helyre az OMF.

Nyugati tornyos, egyhajós, a hajóval azonos szélességű és a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű, déli oldalán sekrestyével épített, kisméretű falusi templom. Szokatlanul széles tornyán falazott sisak, csúcsain kőből faragott keresztek. A hajó két oldalán egy-egy támpillér, déli oldalán és a szentély végfalán kisebb íves, a szentély délkeleti falában korai gótikus mérműves ablak. Hajójában belső pillérekre támaszkodó bordás, gótikus keresztboltozatok a szentély felett hasonló. A hajó nyugati végében két gótikus kőoszlopon háromívű barokk karzat, faragott és festett fa mellvéddel.

A hajó és a szentély felett kőből falazott, belső ívekre támaszkodó tetőszerkezet áll. A torony alatti gótikus kőkeretű ajtónyílásban festett, betétes korai barokk ajtólap, rajta 1637-es évszám. Gazdagon faragott barokk oltára 1749-ből származik, faragott barokk padjai vannak. A diadalív déli oldalán középkori kő alapzaton falazott barokk szószék található. A szentély északi falában késő gótikus szentségtartó fülke restaurált maradványa áll. A karzat alatt a legutóbbi helyreállítás alkalmával előkerült középkori kőtöredékek láthatók. Középkori és kőből faragott tetőszerkezete országos viszonylatban egyedülálló emlék.

Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei (Művészettörténet – műemlékvédelem 3. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)

 

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!