Veszprém megye középkori templomai » Szent István templom, Nagyvázsony

Szent István templom

Nagyvázsony

A XV. század végén gótikusra átépített templom, barokk toronnyal. A Vázsony nemzetség falva, a XIII. századtól ismeretes. A XIV. század végétől a tiszántúli Vezsenyieké, 1472-ben Kinizsi Pál kapta meg. Halála után felesége második férje és annak családja, a Vázsonyinak nevezett Horváthoké. 1425-ben Mindszentek tiszteletére szentelve, 1481-ben Kinizsi építtette át későgótikus stílusban. A XVIII. század közepén a Zichyek restauráltatták és barokk berendezést készíttettek bele. 1961-ben az OMF helyreállíttatta. A templom belső és külső feltárását Éri István végezte, helyreállítását pedig Sedlmayr János tervei alapján készítették.

Az ásatás és a kutatás eredményeként tűnt ki, hogy a templomot Kinizsi nem alapjaiból építtette, hanem korábbi román templomot építtetett át. Egyhajós, keletelt, a hajóval azonos szélességű és a nyolcszög öt oldalával záródó, gótikus szentélyű épület, amelynek nyugati oldalán a templommal egyező méretű előcsarnok felett emelkedő kétemeletes tornya van. A szentélyhez észak felől sekrestye csatlakozik. A hajó és a szentély támpilléres, déli oldalán gótikus ablakok sorakoznak. A bejárat és a felette emelkedő torony külső felülete barokk stílusú. A XIII. századi későromán templomból származnak a hajó falai és a torony egy emelet magasságig, nyugati falában az első emelet magasságában két befalazott román ablakkal. A korábbi szentély alapfalait a jelenlegi burkolat alatt az ásatás tárta fel, ez már sokszögzáródású volt.

A helyreállítást megelőző régészeti kutatások 1959—1960-ban folytak. Sikerült megállapítani a külső és belső járószintet. Feltárásra került a barokk kripta és a templom szentélye, amelyben egy korábbi szentély falainak maradványait találták meg. A külső tereprendezés folytán felszínre került a templom kerítése is. (Ásatásvezető : Éri István, munkatársak: Pamer Nóra és Ratkai Ida.) Lakóházak maradványait is megtaláltak a régészek a nagyvázsonyi Szent István templom mellett. E még nagyon kisszámú és töredékes leletek fontossága többek közt abban rejlik, hogy a Balaton környéki falvak lakóházai egy részének kőből készült voltát már a XIV — XV. században egyértelműen bizonyítja.

Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai
Szakál Ernő: Az Országos Műemléki Felügyelőség kőszobrászati munkái 1959-1960-ban
Entz Géza: A Veszprém megyében végzett műemléki helyreállítások tudományos eredményei

 

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!