Veszprém megye középkori templomai » Sóstókáli (Sásdikáli) templomrom, Köveskál

Sóstókáli templomrom

Köveskál

Kővágóörs és Köveskál között, mocsaras rétből alig kiemelkedő halmon, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású román kori falusi templom romja áll. Lepusztult falai közül ma a szentély, a diadalív és a hajó északi fala a legmagasabb. A szentély keleti és déli falában rézsűs kávájú kis ablakok láthatók. Sásdikál falu temploma volt.

Köveskál községtől északkeletre, a Káli-medence közepe táján fekvő, elpusztult falu templomának romjai állnak. Királyi udvarnokföld volt. IV. László király Kolynus veszprémi esperesnek adományozott belőle földeket, az pedig 1283-ban Monoszlai Gergelynek, Ladomér érsek unokatestvérének adta. A XIV. században már a Rátótiaké, akik egy részét az almádi monostorral cserélték el. A XV. században helyi nemes birtokosai is voltak. A templomról okleveles említést nem ismerünk. Egyhajós, egyenes szentélyű, keletelt templomrom. Hajójából az északi fal és a délinek a diadalívhez csatlakozó része maradt meg. Diadalíve, a szentély falai és boltozatának indításai még állanak.

A Káli-medence pannon turzásaihoz Cholnoky Jenő többször is ellátogatott, mert geográfiai szempontból ezek jelentettek számára különleges témát s mint megjegyezte a világ szakirodalmában nem találkozott ehhez hasonló szépségű ilyen deflációs képződményekkel. Ugyanakkor, miként terepnaplójában ezt rögzítette, élénk érdeklődést keltettek benne a Kővágóörs közelében (északkeleti határában) talált egykori sóstókáli ún. Pusztaszentegyház templom romjai is. 1922. augusztus 28-án járt itt, amikor Tibor fiával Révfülöpről Köveskálra átgyalogoltak. A XIII. században épült román stílusban, egyenes záródású, apszisának keleti oldalán később gót stílusban átalakított ablaknyílású bővítmény volt. Ma a templomtorony már nem, csak a szentély diadalíve és a hajó északi fala áll.

Cholnoky mind az északi, mind a déli romokat lerajzolta. Az északi rom talán a parókia lehetett. A déli rom a templomé, amelynek szentélye ablakait is bejelölte rajzán. Precíz alaprajzain a méreteket pl. az ablakok magasságát is pontosan feltüntette. A D-vel jelölt ablaknál feltüntette annak gót stílusát is. A Magyar Nemzeti Múzeum ELTE letéti anyagában Cholnokynak három fényképe található erről a templomról. Feltehetően 1922-ben délnyugatról, délről és keletről is lefotózta.

Sóstókál települést (Sásdikál, Alsóukkál, Jukkái) az elvándorolt köveskáli nemesek csak 1340 körül építettek fel templommal együtt. A templom romjai Köveskáltól délre, a mai Sóstó-pusztán még ma is láthatók. A templom körül temető volt. A falu nyomai ma is jól láthatók (különösen egy kőből épült udvarház romjai a templomtól délre), egy — a volt falun átvezető észak-déli irányú — úttal együtt…

Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai
Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei
Kovács Sándor: A Balaton-felvidék középkori templomromjai Cholnokyjenő munkásságában

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!