Szent Jakab kápolna

Ják

Nevét egykori birtokosairól a Ják nemzetségről kapta. A név eredete vitatott. Egyesek szerint a Jakab személynév rövidített változata, míg mások a Csák nemzetségtől származtatják mondván, hogy a két nemzetség tulajdonképpen azonos. A Templomdombon már a 11. században település állt. Az 1992. évi ásatáskor megtalálták a falu középkori temetőjét, melyet a 11. századtól használtak. Ugyanekkor bizonyosodott be, hogy az apátsági templommal szembeni Szent Jakab kápolna volt eredetileg a falu temploma. A mai települést 1211-ben Iyak néven említik először.

A Szent Jakab-kápolna a Jáki templom főhomlokzatával szemben álló, a templommal egyidős, négykaréjos alaprajzú római katolikus kettős kápolna. Mivel a középkori szerzetesi templomokban plébánosi funkciókat nem volt szabad ellátni, a falunak külön templomot építettek. Jákon ezt a szerepet töltötte be a Szent Jakab-kápolna. A falu templomául szolgált Jáki Nagy Márton testvére Jakab alapította. Épült 1250-60 körül téglából, csak a nyílászárók a nagytemplomhoz hasonló kövekből. A harmadik jáki műhely műve. A toronyrész mostani formáját és a belső barokk festését, oltárát 1768-ban készítették.

Alaprajza négykaréjos centrális teret mutat. A pápoci kápolnára emlékeztető emelettel, menekvési lehetőséggel vagy zarándokok éjszakai megszállására is alkalmas hellyel látták el. Az emeletre belülről a falban szűk lépcső vezet. A kápolna díszítésében messze elmarad a közeli templomtól. A díszítést itt az ablakok gömbös díszei és a kapunak az apátsági templommal rokon kialakítása jelenti. A bejárat felett itt is az Isten báránya és az önmagukba harapó sárkányok láthatók. Mindez egyértelművé teszi, hogy a kápolnát is a templomot készítő műhely emberei építették, és 1250 körül keletkezett.

Főoltára 1770 körül készült, a rajta levő két angyal az apátsági templom főoltáráról származik. A szószékről került a kápolnába a Jó pásztor 18. századi szobra is. A Jakab-kápolna fazsindelyes hagymatornya a “kupolaszékkel”, pápai hármaskereszttel. Barokk kori mű, 1992-ben restaurálták. Emeleti ikeroszlopú és ikerívű ablaka román kori.


Forrás:
Gervers-Molnár Vera: A középkori Magyarország rotundái
Dercsényi Dezső: A jáki templom
Gerevich Tibor: Magyarország román kori emlékei
jak.hu

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!