Szent Anna kápolna

Tököl – Méregyháza

A középkorban Bagamér falu temploma

Bagamért, mely középkori településnek temploma volt a Szent Anna kápolna, 1283-ban Cséptelekkel együtt IV. László eladományozta Moys mester özvegyének és ez alkalomból határát bejáratta. A mai Tököl és Szigetcsép között terült el. 1290-ben Fenenna királyné megerősíti IV. László király adomány levelét a nagyszigeti Szigetcsép (Cheptelek) és Bagomér (Bogomery) birtokokról Moys nádor özvegye és a budavári ferences apácák részére.

A XVIII. századi Méregyháza elnevezés a Bagamér falunévből származik. A Szent Anna kápolna a Tököltől mintegy 2 km-re levő és a Szigetújfalura vezető út melletti dombocskán álló épület a már eltűnt középkori Bagamér Csepel-szigeti falu temploma lehetett. A keletelt kápolnát először Rosen-felt 1728-i, majd Kneidinger András 1767 és 79 között készült térképén látjuk Marihaes, illetve Méregyháza néven. Az 1817-i visitatio ‘Capella Méregyháza’ néven írja le, eredetét ismeretlennek mondja. A második világháborúban leégett, azóta rom. A XVIII. század második felében későbarokk stílusban átalakított egyhajós, csúcsban végződő szentélyű, eredetileg koragótikus stílusú épület a XIII. század végéről. A déli hajófalon két, különböző magasságban lévő, félkörívvel záródó, egyszerű, barokk ablak, a nyugati be van falazva.

A szentély belső záródása félköríves, valószínű barokk kiegyenlítés, felmenő falán nincs ablak. A középkori hajófal felületi egyenetlenségét belül téglaburkolattal tüntették el. Az eredeti durva vakolat a belső falon több helyütt megfigyelhető.


Forrás:
Tari Edit: Pest megye középkori templomai (Studia Comitatensia 27. Szentendre, 2000.)

Galéria
Fotók napjainkból, a múltból, alaprajzok és rekonstrukciók
Elérhetőség

Cím, telefonszám, email-cím, weboldal, térkép és minden infó

Információ

Kattints a megnyitáshoz!