Egyéb épületek » Az ország egyik legrégibb börtönépülete: a veszprémi várbörtön

A veszprémi várbörtön épülete a város szívében, a Várhegy nyugati oldalán helyezkedik el. A középkorban a várfal tövében kialakított üregekben, majd a régi megyeháza épületének elkészülte (1763) után, annak föld- és pinceszintjén kialakított cellákban őrizték a rabokat. A börtön önálló, ötszintes épületszárnya 1853-ra készült el az egykori megyeháza mögött, a nyugati várfalon kívül. A várbörtön fogvatartási funkciója csak 2003-ban, az új büntetés-végrehajtási intézet létrejöttével szűnt meg.

1887-ben felavatták az új megyeházát, a régi épületet pedig a törvényszék vette használatba. Az igazságszolgáltatási feladatok ellátását azonban az akkori épület méretei nem tették lehetővé, ezért 1901-ben Wagner Ödön tervei alapján újabb bontási-építési munkálatok kezdődtek. Végül 1906-ra elkészült a törvényszék és a börtön máig fennálló épületegyüttese. A várbörtön fogvatartási funkciója 2003-ban, az új büntetés-végrehajtási intézet létrejöttével megszűnt.

A védett építészeti környezetben található várbörtön 1. és 2. szintjén jelenleg a törvényszék irattára működik, míg a 3. szint múzeumi, kiállítási célokat szolgál. A tárlatban jelenleg látható a Mindszenty József emlékszoba, a várbörtön történetét és a fogvatartottak életét bemutató kiállítási egység, a „Bakonyi betyárok a pandúrok kezén” című bemutató, egyúttal megtekinthetők a cellák, a börtönkápolna, az őrtorony, a parancsnoki szoba és a vizesblokk.

Az 1956-os kiállítási egység Brusznyai Árpád középiskolai tanárnak, ′56-os mártírnak, valamint a forradalom és a megtorlás áldozatainak állít emléket. A Vár utca 19. szám alatt található várbörtön az ország egyik legrégebbi börtönépülete, amelynek története szorosan egybeforrt a magyar igazságszolgáltatás és a Veszprémi Törvényszék múltjával.

Forrás:
Veszprém Megye Értéktár weboldal
Laczkó Dezső Múzeum weboldala

ElérhetőségBejutás módja

Hősök Kapuja Látogatóközpont
8200 Veszprém
Vár u. 2.

Az Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században című kiállítást egyénileg és csoportosan is, audio guide vezetéssel lehet látogatni hétfőtől szombatig 9 órától 14 óráig. A tárlatvezetések időpontja: 9 óra; 10 óra; 11 óra; 12 óra; 13 óra; 14 óra. A kiállítást csoportok előre egyeztetett időpontban is látogathatják. Előzetes időpont-egyeztetés a 06 88 610 516; +36 30 789 4524-as telefonszámon.

Jegyek a Hősök Kapuja Látogatóközpont információs pultjában vásárolhatók. (Vár u. 2.) A belépő az audio guide vezetést is magában foglalja.