Győr-Moson-Sopron megye középkori templomai » Szent Imre templom, Ebergőc

A település ma ismert első okleveles említése 1343-ból való „Eburgheuch” néven. A középkorban az Ebergőc-család birtokolta, tőlük Nagy Lajos király hűtlenség miatt elvette és a Kanizsayaknak adományozta. Később újra az Ebergőczieknek szolgált a falu, míg a család kihalt. Az újkorban a Viczay- és a Széchenyi-családé volt. A 19. század végétől a Solymossy-család volt a környék birtokosa.

A településre vonatkozó első említést egy 1343. május 23-án kelt oklevélből értesülhetünk, miszerint

“A győri káptalan előtt Eburgheuch-i Jekkul fia István özvegye a maga és kiskorú fiai: Miklós és János nevében előadta, hogy 3 bécsi dénármárkáért (3 marcis latorum denariorum Viennensium) elzálogosította Heuflino-i János fia Belydnek férje, illetve fiai Zyplok-i birtokát azzal a feltétellel, hogy ha a zálogba vevő benépesíti azt, akkor tíz évig birtokolhatja, ellenkező esetben hat év letelte után évi három márkáért bérelheti.”

Középkori temploma az 1683-as török dúlás idején erősen megrongálódott, 1697-ben még omladozónak mondta falait az egyházi látogatás jegyzőkönyve. 1713-ban és 1766-ban fagerendásnak írták le, ez az adat azért feltűnő, mert a hajó boltozata emlékeztet a fertőszéplakira, amely 1728 körül épült. Lehet, hogy a falu az 1766 után egy maradi kőművessel építtette újjá a barokk, egyhajós, elválasztott szentélyű, egytornyú templomot.

A Szent Imre templom berendezéséből a 18. században készült a szószék, 1770 körül a mellékoltárok, a 19. század első felében a hagyomány szerint a soproni domonkos templomból származó orgona, második felében pedig a főoltár. A műemlék jellegű út menti szobrok közül 1720-ban készült a Pieta szőlőindás oszloppal, amely a temetőbe vivő úton látható, 1798-ban a templom előtti kereszt Szűz Máriával, 1810-1820 között az ugyancsak a templom előtt álló Mária szobor a gyermek Jézussal, amely a kismartoni kegyszobor másolata.

Forrás:

DL 3589

Ebergőc település hivatalos weboldala

ElérhetőségBejutás módja

Szent Imre római katolikus templom 9451 Ebergőc Petőfi Sándor út 33.

A templomba való bejutással kapcsolatban érdeklődj a 06-99/380-536-es telefonszámon.