Győr-Moson-Sopron megye középkori templomai » Nepomuki Szent János-templom, Dunaremete

Római katolikus templom

A monda szerint egy remete húzódott a Duna egyik szigetére, és lakhelye környékén alakult ki később a falu. A település első okleveles említése 1443-ből való, Remethe néven. A Remete helységnév a személynévként is előforduló magyar remete főnévből keletkezett, a duna előtag pedig a folyóra utal, mivel a falu a Nagy-Duna fővonala mellett fekszik. Első lakosai halászok voltak, akik az idő elteltével kalyibáikkal egy kis közösséget alakítottak ki itt. Másodtelepülési hely, mivel az első helyét a Duna egyik 14. századi nagy árvize teljesen elmosta.

A község élete a Dunával való örökös küzdelemben telt, mivel mind a megélhetést, mind pedig a nyugtalanságot a folyónak köszönhették a falu lakói. Mikor a Duna elmosta az első települést az itt élő jobbágyok a Héderváry-családtól kaptak az új letelepedéshez földet, s ez egyben azt is jelentette, hogy a Héderváry uradalom a falu lakóit is fennhatósága alá vonta.

Az 1535-ös összeírás szerint Remetén 6 beépített porta van. Lakossága ekkor hozzávetőlegesen 144 fő volt. Miután Héderváry Ferencz nándorfehérvári hűtlensége miatt az egész területet elvették a Héderváryaktól az egész település a Szigetközzel együtt a Bakicsoké lett.

A községnek már 1600-ban temploma volt, s a falubeliek kivétel nélkül katolikusok voltak. A reformáció elterjedésével a Bakicsok kiterjesztették uradalmukra az evangélikus vallást, így a remeteieknek is át kellett térniük ehhez a hitszemlélethez. 1613 és 1660 között még lelkésze is volt a falunak és az evangélikus istentiszteleteket a katolikus templomban tartották. 1660 után a falu visszatért réi vallásához. 1712-ben a Duna ismét kiöntött és romba döntötte a templomot is. 1812-ben épült a jelenleg is álló templom, melynek falai az előző templom tégláit is tartalmazzák.

Forrás:
Dunaremete település hivatalos weboldala

ElérhetőségBejutás módja

Nepomuki Szent János-templom
9235 Dunaremete
Petőfi Sándor út 1.

A templomba való bejutással kapcsolatban érdeklődj a 06-96/721-410-es telefonszámon.