Római katolikus kápolna és nazarénus ház, Etyek-Botpuszta

Etyek községtől mintegy 5-6 km-re – az Etyekről Bicskére vezető út mentén – egy kiemelkedő dombon áll az elpusztult Bot falu temploma. 1280-ban említik először: Villa Bot néven, 1469-ben pedig possessio Bodként szerepel a forrásokban. A török hódoltság alatt mint praediumot említik, amelyet a bicskeiek és az etyekiek használnak. A 18 és 19. században is puszta volt, csak a 19. század végén alakult ismét önálló községgé. 1696-ban egy inquisitio alkalmával említenek „Body templom telekye”-t.

A feltárás – 1981-ben – során sikerült tisztázni a templom különböző építési periódusait. Az eredetileg egyenes szentélyzáródású templom nagy részét a 15. század végén elbontották. A hajó északi falának felhasználásával egy sokszög szentélyzáródású, támpilléres templomot emeltek, melyet hálóboltozattal fedtek. A bordaindítások fallenyomata, valamint a pusztulási rétegekből előkerült bordák alapján megállapították, hogy a boltozat kialakításakor csak kétszer hornyolt bordákat használtak fel. A templom bejárata délről nyílt, azonban annak pontos lezárását nem ismerjük. Sározott padlóját többször is megújították.

A 16. századvégén a falu elpusztult, temploma erősen megrongálódott (boltozata beszakadt, nyugati homlokzatának nagyrésze leomlott). A 18. század közepén az itt letelepedett nazarénusok a templomot kijavították, illetve átépítették. Északi homlokzatához egy igen szerény, téglalap alaprajzú kolostorépületet építettek. Az elpusztult nyugati homlokzatot felépítették valamint új ablaknyílásokat képeztek ki. Távozásuk után folytatódott a templom felújítása.

Mai, végleges formáját a 18. század végére nyerte el. Ekkor helyezték el a nyugati falban a kőkeretes, évszámos (1794) kaput. Az 1984—86-ban végzett helyreállítás során a ma hiányzó középkori támpillér visszaállításával, a gótikus hálóboltozat homlokíveinek kirajzolásával utaltak a korábbi részletekre. A nazarénus ház lakásként való felújítására is sor került. Kutató: Juan Cabello (OMF). Építésztervező: Káldi Gyula (OMF). Elektromos terv: Gléz Dezső (OMF). Statikus: Vándor András (OMF). Kerttervező: Kiss József (OMF).

Forrás:
Nagy Lajos: Pusztatemplomok Fejér megyében
Magyar Műemlékvédelem 1980-1990 (Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 10. Budapest)

ElérhetőségBejutás módja

A templomot Botpusztán a Boti úton tudjuk megközelíteni.

A terület szabadon látogatható, viszont a templom és a rendház elhagyatott, minden épület kulcsra zárva, így a bejutás nem lehetséges.