Kisdörgicsei Szent Mihály templomrom, Dörgicse

1225-ben a Bogát-Radvány nembeli Ypolth fia, Albert birtoka, aki éppúgy, mint 1228-ban e nembéli Csepán fia Gyapoly, dörgicsei nemeseknek ad el földjeiből. A XIII. században és később is a Bogát-Radvány nemzetségbeli Dobi és Monaki családok kezén volt.1333—35-ben, a három falu közül ez lehetett Füreddergicse, amelynek papja János volt, 1420 körül pedig Benedek a papja. 1959-ben az OMF feltáratta és részleges helyreállítással rögzítette maradványait. Az ásatást Éri István irányította, építész tervezője Koppány Tibor volt.

A három középkori eredetű dörgicsei templom közül ez a legkisebb építmény. Mérete 10×6 m. Bazaltkövekből épült a XIII. században. Alaprajza egyhajós, íves szentéllyel. Déli és nyugati homlokzatának egy része maradt meg nagyobb magasságban. Az oltár fedlapja feltételezhető eredeti helyére lett visszahelyezve. A középkori falazat és a konzerválás során beépített kövek között piros téglacsík mutatja a határvonalat. Déli homlokzatán 3 román kori lőrésablak lett kialakítva. Építészeti érdekessége a nyugati bejáratnál a 165 cm széles boltozati indítás.

Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai
forsterkozpont.hu
dorgicse.info

ElérhetőségBejutás módja

Kisdörgicse településrésztől nyugatra, a Pusztatemplomi-dűlőben található. A látogatók a Diófa utca végétől közelíthetik meg, a barokk kőhidat elhagyva balra egy földúton. Szabad bejárással látogatható.

A terület szabadon látogatható.