Felsődörgicsei Szent Péter templomrom, Dörgicse

A falu közepén, az evangélikus templom mögött álló rom. Keletelt kettős templom két hajóval és két szentéllyel. Az északi, rövidebb hajóhoz belül patkóívű, kívül egyenes záródású szentély, nyugatról pedig négyzetes, belső sarkain pillérekkel erősített előtér csatlakozik, önálló nyugati bejárata volt, amelyet befalaztak és így két ajtón át csak a déli templomon keresztül lehetett megközelíteni.

A déli templom hosszú hajójához kelet felől vele azonos szélességű álkereszthajó csatlakozik, és ebből nyílik a szintén azonos szélességű, egyenes záródású szentély. Délről az álkereszthajó szélességében toldalék építmény, csontház csatlakozik hozzá.

A déli templom falai a közös fal kivételével majdnem eredeti magasságban maradtak meg, az északi falait az ásatás tárta fel. A templomrom alaprajzi megoldásával hazánkban egyedülálló és korát tekintve is sok vitára ad alkalmat.

1211-ben említi először a tihanyi apátság összeírása itteni birtokait. 1231-ben Szentpéterdergicse, a tihanyi apátság és helyi nemeseké. Valószínűleg azonos az 1333—35-ben említett Ságdorgicsevel, amelynek papja Péter. A XIV.—XVI. században a dörgicsei nemeseké, amelyek közül a Zenthpeterdergichei Zárka család volt a legjelentősebb.

A falu temploma 1231-ben már áll, mert ekkor már erről nevezik Szentpéterdergicsének. 1312-ben a feldergicsei nemesek és a tihanyi apát egyezséget kötöttek a feldergicsei Szt. Péter egyház kegyuraságáról.

A templomot 1959-ben az OMF feltárta és védelemben részesítette. Az ásatást Éri István végezte, műtörténész Gerőné Krámer Márta, építész Koppány Tibor.

Forrás:
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai

ElérhetőségBejutás módja

Dörgicse faluban az evangélikus templom mögötti területen található a rom. Szabad bejárással látogatható.

A terület szabadon látogatható.